Přeskočit na obsah

BENU
Cestou prevence

Naše programy zaměřené na prevenci pomáhají zabránit
vzniku nebo dalšímu rozvoji některých závažných onemocnění a přispívají k včasnému nasměrování pacienta k vyšetření
u lékaře a zahájení případně potřebné léčby dle jím stanovené diagnózy.

Více o programu prevence

Co jsou BENU preventivní programy?

Preventivní programy poskytované v našich Centrech prevence s poradenstvím a Lékárnách s prevencí cílí na prevenci, která je jedním z nejdůležitějších opatření jak předcházet nemocem, a na včasný záchyt nemoci v jejím počátečním stadiu.

Správná a včas nasazená léčba redukuje výskyt komplikací při jinak neléčeném onemocnění.

naše zařízení pro měření

Lékárny s prevencí a Centra prevence s poradenstvím máme po celé ČR

Centra prevence s poradenstvím

Centrum prevence s poradenstvím je součástí lékárny. Jedná se o oddělenou místnost, kde má pacient soukromí.

Lékárny s prevencí

BENU Lékárna s prevencí nabízí službu rychlého informativního změření orientační hladiny cukru a/nebo cholesterolu.

Co vám změříme


Centra prevence s poradenstvím

Cukrovka

V posledních letech celosvětově roste výskyt diabetu (cukrovky).

Cukr je pro náš organismus důležitý, je zdrojem energie pro všechny orgány, včetně svalů a mozku. V Centrech prevence s poradenstvím máte možnost se informovat o orientační hladině glukózy a glykovaného hemoglobinu.

Hlídejte si hladinu cukru v krvi!

Co vám změříme:

glykemii, glykovaný hemoglobin, krevní tlak, obvod pasu, hmotnost + BMI, odhad možných rizik rozvoje diabetu 2. typu


Více o prevenci

Objednat se

Zjistit více

Cholesterol a jeho vliv na srdce a cévy

Chronická vysoká hladina cholesterolu může vést k ateroskleróze s omezením průtoku krve cévním řečištěm. To bývá obvyklou základní příčinou většiny kardiovaskulárních onemocnění, které jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí v ČR.

Hlídejte si hladinu lipidů v krvi!

Co vám změříme:

lipidový panel (lipidogram), glykemii, krevní tlak, obvodu pasu, stanovení možných rizik rozvoje kardiovaskulárních onemocnění v nejbližších letech, stanovení rizika metabolického syndromu


Více o prevenci

Objednat se

Zjistit více

Testování poruch paměti

Pro účinnou léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných forem demence je především důležitý jejich včasný záchyt, protože počínající kognitivní poruchy lze léčit.

Co vám změříme:

orientační hodnotu vašich kognitivních funkcí a orientační stav vaší krátkodobé a dlouhodobé paměti


Více o prevenci

Objednat se

Zjistit více

Správné užívání léku-inhalátoru

Pro správný účinek jakéhokoliv inhalátoru, který vám byl předepsán k používání, a tedy i pro léčbu vašeho plicního onemocnění, je důležité, aby bylo jeho používání správné.

Co vám změříme:

tepovou frekvenci a koncentraci kyslíku v krvi


Více o prevenci

Objednat se

Zjistit více

Měření CRP

CRP slouží pro základní rozlišení bakteriálních infekcí od infekcí virových. Konzultace je určená pro pacienty s lehčími příznaky respiračních infekcí. Vždy je však nutné vyhledat lékaře.

Co vám změříme:

CRP (C-reaktivní protein), tělesnou teplotu, koncentraci kyslíku v krvi, tepovou frekvenci

Na měření můžete přijít v konzultačních dnech mezi 11:30 a 12:00 bez objednání nebo se můžete na konkrétní termín předem objednat.


Více o prevenci

Objednat se

Zjistit více

Analýza složení těla (měření InBody)

Se stoupajícím rizikem nadváhy a především obezity obvykle stoupá i riziko možného rozvoje dalších přidružených zdravotních problémů.

V rámci dané preventivní konzultace je prováděno měření, díky kterému můžete získat přehled o orientačním stavu složení vašeho těla a rozložení tuku a svalů v jeho jednotlivých částech.

Co vám změříme:

orientační hodnoty hmotnosti, BMI indexu, rozložení tuku a svalů v těle


Objednat se

Zjistit více


Lékárny s prevencí

Měření cukru

Informativní měření hladiny cukru (glykemie) stanoví orientační hodnotu koncentrace glukózy v krvi.

Hladina cukru v krvi by měla být v poměrně stálém rozmezí, protože přísun cukrů je důležitý pro řadu orgánů, neměla by však přesahovat určitou mez.

Co vám změříme:

hladinu cukru v krvi (náhodnou či nalačno)


Více o prevenci

Kde vás změříme

Měření cholesterolu

Cholesterol je přítomen ve všech živočišných tkáních, v krvi a ve žluči.

Vysoká krevní hladina cholesterolu je obecným rizikovým faktorem pro možný rozvoj aterosklerózy a dalších kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.

Co vám změříme:

hladinu celkového cholesterolu


Více o prevenci

Kde vás změříme

Měření kyseliny močové

Kyselina močová má v organismu důležitou roli jako antioxidant, který je schopný vychytávat volné kyslíkové radikály v plazmě.

Zvýšená hladina kyseliny močové v krvi však může vést k ukládání jejích krystalků do kloubů, což může vyvolat dnu. Zvýšená hladina kyseliny močové přispívá k rozvoji hypertenze a onemocnění ledvin. Je také jedním z rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

Co vám změříme:

hladinu kyseliny močové v krvi


Více o prevenci

KDE VÁS ZMĚŘÍME

Ceník

Cena bez karty BENU Plus
Cena s kartou BENU Plus*
Cukrovka
350 Kč
99 Kč
Cholesterol a jeho vliv na srdce a cévy
350 Kč
99 Kč
Testování poruch paměti
350 Kč
99 Kč
Správné užívání léku-inhalátoru
150 Kč
0 Kč
Měření CRP
350 Kč
99 Kč
Analýza složení těla (měření InBody)
0 Kč
0 Kč

* Pro členy Klubu pevného zdraví při VZP platí zvýhodněné ceny. Více na www.klubpevnehozdravi.cz.

Cena bez karty BENU Plus
Cena s kartou BENU Plus
Měření cukru
30 Kč
10 Kč
Měření cholesterolu
95 Kč
55 Kč
Měření kyseliny močové
95 Kč
55 Kč

Zvýhodněné balíčky služeb

Cena bez karty BENU Plus
Cena s kartou BENU Plus
115 Kč
55 Kč
115 Kč
55 Kč
200 Kč
100 Kč
55 Kč *
-

Často kladené otázky