Přeskočit na obsah

BENU
Cestou prevence

Naše programy zaměřené na prevenci pomáhají zabránit
vzniku nebo dalšímu rozvoji některých závažných onemocnění a přispívají k včasnému nasměrování pacienta k vyšetření
u lékaře a zahájení případně potřebné léčby dle jím stanovené diagnózy.

Více o programu prevence

Co jsou BENU preventivní programy?

Preventivní programy poskytované v našich Centrech prevence s poradenstvím a Lékárnách s prevencí cílí na prevenci, která je jedním z nejdůležitějších opatření jak předcházet nemocem, a na včasný záchyt nemoci v jejím počátečním stadiu.

Správná a včas nasazená léčba redukuje výskyt komplikací při jinak neléčeném onemocnění.

naše zařízení pro měření

Lékárny s prevencí a Centra prevence s poradenstvím máme po celé ČR

Centra prevence s poradenstvím

Centrum prevence s poradenstvím je součástí lékárny. Jedná se o oddělenou místnost, kde má pacient soukromí.

Lékárny s prevencí

BENU Lékárna s prevencí nabízí službu rychlého informativního změření orientační hladiny cukru a/nebo cholesterolu.

Co vám změříme


Centra prevence s poradenstvím

Cukrovka

V posledních letech celosvětově roste výskyt diabetu (cukrovky).

Cukr je pro náš organismus důležitý, je zdrojem energie pro všechny orgány, včetně svalů a mozku. V Centrech prevence s poradenstvím máte možnost se informovat o orientační hladině glukózy a glykovaného hemoglobinu.

Hlídejte si hladinu cukru v krvi!

Co vám změříme:

glykemii, glykovaný hemoglobin, krevní tlak, obvod pasu, hmotnost + BMI, odhad možných rizik rozvoje diabetu 2. typu


Více o prevenci

Objednat se

Zjistit více

Cholesterol a jeho vliv na srdce a cévy

Chronická vysoká hladina cholesterolu může vést k ateroskleróze s omezením průtoku krve cévním řečištěm. To bývá obvyklou základní příčinou většiny kardiovaskulárních onemocnění, které jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí v ČR.

Hlídejte si hladinu lipidů v krvi!

Co vám změříme:

lipidový panel (lipidogram), glykemii, krevní tlak, obvodu pasu, stanovení možných rizik rozvoje kardiovaskulárních onemocnění v nejbližších letech, stanovení rizika metabolického syndromu


Více o prevenci

Objednat se

Zjistit více

Testování poruch paměti

Pro účinnou léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných forem demence je především důležitý jejich včasný záchyt, protože počínající kognitivní poruchy lze léčit.

Co vám změříme:

orientační hodnotu vašich kognitivních funkcí a orientační stav vaší krátkodobé a dlouhodobé paměti


Více o prevenci

Objednat se

Zjistit více

Správné užívání léku-inhalátoru

Pro správný účinek jakéhokoliv inhalátoru, který vám byl předepsán k používání, a tedy i pro léčbu vašeho plicního onemocnění, je důležité, aby bylo jeho používání správné.

Co vám změříme:

tepovou frekvenci a koncentraci kyslíku v krvi


Více o prevenci

Objednat se

Zjistit více

Měření CRP

CRP slouží pro základní rozlišení bakteriálních infekcí od infekcí virových. Konzultace je určená pro pacienty s lehčími příznaky respiračních infekcí. Vždy je však nutné vyhledat lékaře.

Co vám změříme:

CRP (C-reaktivní protein), tělesnou teplotu, koncentraci kyslíku v krvi, tepovou frekvenci

Na měření můžete přijít v konzultačních dnech mezi 11:30 a 12:00 bez objednání nebo se můžete na konkrétní termín předem objednat.


Více o prevenci

Objednat se

Zjistit více

Analýza složení těla (měření InBody)

Se stoupajícím rizikem nadváhy a především obezity obvykle stoupá i riziko možného rozvoje dalších přidružených zdravotních problémů.

V rámci dané preventivní konzultace je prováděno měření, díky kterému můžete získat přehled o orientačním stavu složení vašeho těla a rozložení tuku a svalů v jeho jednotlivých částech.

Co vám změříme:

orientační hodnoty hmotnosti, BMI indexu, rozložení tuku a svalů v těle


Objednat se

Zjistit více


Lékárny s prevencí

Měření cukru

Informativní měření hladiny cukru (glykemie) stanoví orientační hodnotu koncentrace glukózy v krvi.

Hladina cukru v krvi by měla být v poměrně stálém rozmezí, protože přísun cukrů je důležitý pro řadu orgánů, neměla by však přesahovat určitou mez.

Co vám změříme:

hladinu cukru v krvi (náhodnou či nalačno)


Více o prevenci

Kde vás změříme

Měření cholesterolu

Cholesterol je přítomen ve všech živočišných tkáních, v krvi a ve žluči.

Vysoká krevní hladina cholesterolu je obecným rizikovým faktorem pro možný rozvoj aterosklerózy a dalších kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.

Co vám změříme:

hladinu celkového cholesterolu


Více o prevenci

Kde vás změříme

Měření kyseliny močové

Kyselina močová má v organismu důležitou roli jako antioxidant, který je schopný vychytávat volné kyslíkové radikály v plazmě.

Zvýšená hladina kyseliny močové v krvi však může vést k ukládání jejích krystalků do kloubů, což může vyvolat dnu. Zvýšená hladina kyseliny močové přispívá k rozvoji hypertenze a onemocnění ledvin. Je také jedním z rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

Co vám změříme:

hladinu kyseliny močové v krvi


Více o prevenci

KDE VÁS ZMĚŘÍME

Ceník

Cena bez karty BENU Plus
Cena s kartou BENU Plus
Cukrovka
350 Kč
99 Kč
Cholesterol a jeho vliv na srdce a cévy
350 Kč
99 Kč
Testování poruch paměti
350 Kč
99 Kč
Správné užívání léku-inhalátoru
150 Kč
0 Kč
Měření CRP
350 Kč
99 Kč
Analýza složení těla (měření InBody)
0 Kč
0 Kč
Cena bez karty BENU Plus
Cena s kartou BENU Plus
Měření cukru
30 Kč
10 Kč
Měření cholesterolu
95 Kč
55 Kč
Měření kyseliny močové
95 Kč
55 Kč

Často kladené otázky