Přeskočit na obsah

Měření CRP

CRP neboli C-reaktivní protein je protein produkovaný játry, jehož hladina stoupá obecně tehdy, pokud v organismu probíhá zánět. 

  • Koncentrace CRP v séru stoupá při bakteriální infekci velmi rychle, v řádu hodin.
  • CRP je vhodný pro monitorování vývoje onemocnění a léčby.
  • CRP slouží pro základní rozlišení bakteriálních infekcí od infekcí virových, tzn. zjistíte, jestli zvládnete nemoc s volně prodejnými léky na vaše obtíže z lékárny nebo je potřeba navštívit lékaře, který předepíše antibiotika.
  • Nadužívání antibiotik může vést k vzniku tzv. antibiotické rezistence (obecně tedy odolnosti bakterií vůči jejich účinkům). Většina případů infekcí dýchacích cest je přitom virového původu, pročež k jejich léčení nejsou antibiotika vhodná.

Co vám změříme?

  • CRP (C-reaktivní protein) 
  • tělesnou teplotu
  • koncentraci kyslíku v krvi
  • tepovou frekvenci

Další měření

Program měření cukru

Cukr – hlídejte si jeho hladinu v krvi! 
Cukr je pro náš organismus důležitý, je zdrojem energie pro všechny orgány, včetně svalů a mozku. V Centrech prevence s poradenstvím máte možnost se informovat o orientační hladině glykovaného hemoglobinu.

Co vám změříme:

glykemii, glykovaný hemoglobin, krevní tlak, obvod pasu, hmotnost + BMI, odhad možných rizik rozvoje diabetu 2. typu

Program měření cholesterolu

Cholesterol – hlídejte si jeho hladinu v krvi! 
Cholesterol je stavební kámen různých hormonů tvořených v nadledvince a pohlavních hormonů, podílí se na výstavbě buněčných membrán a dalších tkání v těle.

Co vám změříme:

lipidový panel (lipidogram), glykemii, krevní tlak, obvodu pasu, stanovení možných rizik rozvoje kardiovaskulárních onemocnění v nejbližších letech, stanovení rizika metabolického syndromu

Program testování paměti – Alzheimer

Pro účinnou léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných forem demence je především důležitý jejich včasný záchyt, protože počínající kognitivní poruchy lze léčit.

Co vám změříme:

orientační hodnotu vašich kognitivních funkcí a orientační stav vaší krátkodobé a dlouhodobé paměti

Program nácviku správné inhalační techniky

Pro správný účinek jakéhokoliv inhalátoru, který vám byl předepsán k používání, a tedy i pro léčbu vašeho plicního onemocnění, je důležité, aby bylo jeho používání správné.

Co vám změříme:

tepovou frekvenci a koncentraci kyslíku v krvi

Měření cukru

Informativní měření hladiny cukru (glykemie) stanoví orientační hodnotu koncentrace glukózy v krvi.

Hladina cukru v krvi by měla být v poměrně stálém rozmezí, protože přísun cukrů je důležitý pro řadu orgánů, neměla by však přesahovat určitou mez.

Co vám změříme:

hladinu cukru v krvi (náhodnou či nalačno)

Měření cholesterolu

Cholesterol je přítomen ve všech živočišných tkáních, v krvi a ve žluči.

Vysoká krevní hladina cholesterolu je obecným rizikovým faktorem pro možný rozvoj aterosklerózy a dalších kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.

Co vám změříme:

hladinu celkového cholesterolu

zobrazit vše