Přeskočit na obsah

Program nácviku správné inhalační techniky

Správná inhalační technika, tedy správné používání inhalátoru je zcela nezbytné pro účinnou léčbu plicního onemocnění.

  • Při správném zacházení s inhalátorem se do plic dostane potřebná dávka léčiva.
  • Při používání lékařem předepsaného inhalátoru se bohužel mnoho pacientů nevědomky dopouští chyb. Podle výzkumů je to více než polovina pacientů.
  • Pokud není inhalační technika prováděna správně, mohou vznikat různé problémy. Většinou dochází k podání nižší nebo žádné dávky léčiva, tedy nedostatečné léčbě a přetrvávání zdravotních problémů.

Co vám změříme?

  • tepovou frekvenci
  • koncentraci kyslíku v krvi

S čím vám pomůžeme?

  • naučíte se správně používat inhalátor

Ke konzultaci v rámci Programu nácviku správné inhalační techniky si, prosím, přineste inhalátor nebo inhalátory, který/é vám byl/y předepsán/y.

Objednat se

Další měření

Program měření cukru

Cukr – hlídejte si jeho hladinu v krvi! 
Cukr je pro náš organismus důležitý, je zdrojem energie pro všechny orgány, včetně svalů a mozku. V Centrech prevence s poradenstvím máte možnost se informovat o orientační hladině glykovaného hemoglobinu.

Co vám změříme:

glykemii, glykovaný hemoglobin, krevní tlak, obvod pasu, hmotnost + BMI, odhad možných rizik rozvoje diabetu 2. typu

Program měření cholesterolu

Cholesterol – hlídejte si jeho hladinu v krvi! 
Cholesterol je stavební kámen různých hormonů tvořených v nadledvince a pohlavních hormonů, podílí se na výstavbě buněčných membrán a dalších tkání v těle.

Co vám změříme:

lipidový panel (lipidogram), glykemii, krevní tlak, obvodu pasu, stanovení možných rizik rozvoje kardiovaskulárních onemocnění v nejbližších letech, stanovení rizika metabolického syndromu

Program testování paměti – Alzheimer

Pro účinnou léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných forem demence je především důležitý jejich včasný záchyt, protože počínající kognitivní poruchy lze léčit.

Co vám změříme:

orientační hodnotu vašich kognitivních funkcí a orientační stav vaší krátkodobé a dlouhodobé paměti

Měření CRP

CRP slouží pro základní rozlišení bakteriálních infekcí od infekcí virových, tzn. zjistíte, jestli zvládnete nemoc s volně prodejnými léky nebo je potřeba navštívit lékaře, který předepíše antibiotika.

Co vám změříme:

CRP (C-reaktivní protein), tělesnou teplotu, koncentraci kyslíku v krvi, tepovou frekvenci

v akutních případech mezi 11:30 a 12:00 v konzultačních dnech bez objednání nebo se můžete na konkrétní termín předem objednat

Měření cukru

Informativní měření hladiny cukru (glykemie) stanoví orientační hodnotu koncentrace glukózy v krvi.

Hladina cukru v krvi by měla být v poměrně stálém rozmezí, protože přísun cukrů je důležitý pro řadu orgánů, neměla by však přesahovat určitou mez.

Co vám změříme:

hladinu cukru v krvi (náhodnou či nalačno)

Měření cholesterolu

Cholesterol je přítomen ve všech živočišných tkáních, v krvi a ve žluči.

Vysoká krevní hladina cholesterolu je obecným rizikovým faktorem pro možný rozvoj aterosklerózy a dalších kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.

Co vám změříme:

hladinu celkového cholesterolu

zobrazit vše