Přeskočit na obsah

Cholesterol a jeho vliv na srdce a cévy

Chronická vysoká hladina cholesterolu v krvi sice obvykle nebolí, ale přesto bývá velmi nebezpečná. Může totiž vést k ateroskleróze s omezením průtoku krve cévním řečištěm. Ta pak často bývá příčinou kardiovaskulárních onemocnění, které jsou bohužel v České republice jednou z nejobvyklejších příčin úmrtí. Toto riziko se dá výrazně snížit prevencí vysoké hladiny cholesterolu v krvi nebo včasným zjištěním problému s ním a jeho aktivním řešením.

 • Nepodceňujete proto prevenci.
 • Vyšetření hladiny tuků v krvi je povinnou součástí pravidelných preventivních prohlídek u lékaře. V Centrech prevence s poradenstvím máte možnost se informovat o orientační hladině lipidů v krvi.
 • Lipidový profil (lipidogram) poskytuje celkový přehled o jednotlivých lipidech v krvi (celkový cholesterol, LDL a HDL cholesterol, triacylglyceroly).

Co vám změříme?

 • lipidový profil (lipidogram)* 
  • hladinu celkového cholesterolu*
  • hladinu LDL cholesterolu*
  • hladinu HDL cholesterolu*
  • hladinu triacylglycerolů*
 • hladinu glykemie*
 • hodnotu krevního tlaku*
 • obvod pasu
 • odhad možných rizik rozvoje kardiovaskulárních onemocnění v nejbližších letech
 • odhad rizika metabolického syndromu

Na vyšetření je lepší přijít nalačno, tj. po 8–12hodinovém lačnění. Není to ale podmínkou.


*Jedná se o měření orientační.

Objednat se

Další měření

Cukrovka

V posledních letech celosvětově roste výskyt diabetu (cukrovky).

Cukr je pro náš organismus důležitý, je zdrojem energie pro všechny orgány, včetně svalů a mozku. V Centrech prevence s poradenstvím máte možnost se informovat o orientační hladině glukózy a glykovaného hemoglobinu.

Hlídejte si hladinu cukru v krvi!

Co vám změříme:

glykemii, glykovaný hemoglobin, krevní tlak, obvod pasu, hmotnost + BMI, odhad možných rizik rozvoje diabetu 2. typu

Testování poruch paměti

Pro účinnou léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných forem demence je především důležitý jejich včasný záchyt, protože počínající kognitivní poruchy lze léčit.

Co vám změříme:

orientační hodnotu vašich kognitivních funkcí a orientační stav vaší krátkodobé a dlouhodobé paměti

Správné užívání léku-inhalátoru

Pro správný účinek jakéhokoliv inhalátoru, který vám byl předepsán k používání, a tedy i pro léčbu vašeho plicního onemocnění, je důležité, aby bylo jeho používání správné.

Co vám změříme:

tepovou frekvenci a koncentraci kyslíku v krvi

Měření CRP

CRP slouží pro základní rozlišení bakteriálních infekcí od infekcí virových. Konzultace je určená pro pacienty s lehčími příznaky respiračních infekcí. Vždy je však nutné vyhledat lékaře.

Co vám změříme:

CRP (C-reaktivní protein), tělesnou teplotu, koncentraci kyslíku v krvi, tepovou frekvenci

Na měření můžete přijít v konzultačních dnech mezi 11:30 a 12:00 bez objednání nebo se můžete na konkrétní termín předem objednat.

Analýza složení těla (měření InBody)

Se stoupajícím rizikem nadváhy a především obezity obvykle stoupá i riziko možného rozvoje dalších přidružených zdravotních problémů.

V rámci dané preventivní konzultace je prováděno měření, díky kterému můžete získat přehled o orientačním stavu složení vašeho těla a rozložení tuku a svalů v jeho jednotlivých částech.

Co vám změříme:

orientační hodnoty hmotnosti, BMI indexu, rozložení tuku a svalů v těle

Měření cukru

Informativní měření hladiny cukru (glykemie) stanoví orientační hodnotu koncentrace glukózy v krvi.

Hladina cukru v krvi by měla být v poměrně stálém rozmezí, protože přísun cukrů je důležitý pro řadu orgánů, neměla by však přesahovat určitou mez.

Co vám změříme:

hladinu cukru v krvi (náhodnou či nalačno)

Měření cholesterolu

Cholesterol je přítomen ve všech živočišných tkáních, v krvi a ve žluči.

Vysoká krevní hladina cholesterolu je obecným rizikovým faktorem pro možný rozvoj aterosklerózy a dalších kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.

Co vám změříme:

hladinu celkového cholesterolu

Měření kyseliny močové

Kyselina močová má v organismu důležitou roli jako antioxidant, který je schopný vychytávat volné kyslíkové radikály v plazmě.

Zvýšená hladina kyseliny močové v krvi však může vést k ukládání jejích krystalků do kloubů, což může vyvolat dnu. Zvýšená hladina kyseliny močové přispívá k rozvoji hypertenze a onemocnění ledvin. Je také jedním z rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

Co vám změříme:

hladinu kyseliny močové v krvi

zobrazit vše