Přeskočit na obsah

Cukrovka

V České republice žije již více než 1 000 000 pacientů s diagnostikovaným diabetem (cukrovkou)  (https://www.cukrovka.cz/cukrovka-2), což je tedy téměř 10 % populace. Bohužel se odhaduje, že dalších až 200 000 lidí o svém onemocnění vůbec nemusí vědět. Cukrovka je nebezpečná v tom, že obvykle začíná nenápadně a pomalu, bez příznaků, bez bolesti nebo jiných symptomů. Důležité je proto, začít s její léčbou včas, aby se předešlo možným komplikacím – od poruch zraku, srdečně-cévních onemocnění, postižení ledvin až k závažným poškozením nervů a cév.

  • Cukr je pro náš organismus důležitý, neboť je zdrojem energie pro všechny orgány, včetně svalů a mozku, je ale třeba hlídat jeho bezpečnou hladinu.
  • Vyšetření hladiny cukru v krvi je povinnou součástí pravidelných preventivních prohlídek u lékaře. V Centrech prevence s poradenstvím máte možnost se informovat o orientační hladině cukru a glykovaného hemoglobinu v krvi.
  • Orientační hladina cukru informuje o aktuálním stavu glykemie. Glykovaný hemoglobin představuje tzv. dlouhodobou glykemii, která poskytuje orientační informace o glykemii za období 2–3 měsíců a považuje se za přesnější nástroj ve stanovení hladiny cukru v krvi.

Co vám změříme?

  • hladinu glykemie*
  • hladinu glykovaného hemoglobinu*
  • hodnotu krevního tlaku*
  • obvod pasu 
  • hmotnost + BMI (Body Mass Index)
  • odhad možných rizik rozvoje diabetu 2. typu

Na konzultaci s orientačním měřením nemusíte přijít nalačno.


*Jedná se o měření orientační.

Objednat se

Další měření

Cholesterol a jeho vliv na srdce a cévy

Chronická vysoká hladina cholesterolu může vést k ateroskleróze s omezením průtoku krve cévním řečištěm. To bývá obvyklou základní příčinou většiny kardiovaskulárních onemocnění, které jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí v ČR.

Hlídejte si hladinu lipidů v krvi!

Co vám změříme:

lipidový panel (lipidogram), glykemii, krevní tlak, obvodu pasu, stanovení možných rizik rozvoje kardiovaskulárních onemocnění v nejbližších letech, stanovení rizika metabolického syndromu

Testování poruch paměti

Pro účinnou léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných forem demence je především důležitý jejich včasný záchyt, protože počínající kognitivní poruchy lze léčit.

Co vám změříme:

orientační hodnotu vašich kognitivních funkcí a orientační stav vaší krátkodobé a dlouhodobé paměti

Správné užívání léku-inhalátoru

Pro správný účinek jakéhokoliv inhalátoru, který vám byl předepsán k používání, a tedy i pro léčbu vašeho plicního onemocnění, je důležité, aby bylo jeho používání správné.

Co vám změříme:

tepovou frekvenci a koncentraci kyslíku v krvi

Měření CRP

CRP slouží pro základní rozlišení bakteriálních infekcí od infekcí virových. Konzultace je určená pro pacienty s lehčími příznaky respiračních infekcí. Vždy je však nutné vyhledat lékaře.

Co vám změříme:

CRP (C-reaktivní protein), tělesnou teplotu, koncentraci kyslíku v krvi, tepovou frekvenci

Na měření můžete přijít v konzultačních dnech mezi 11:30 a 12:00 bez objednání nebo se můžete na konkrétní termín předem objednat.

Analýza složení těla (měření InBody)

Se stoupajícím rizikem nadváhy a především obezity obvykle stoupá i riziko možného rozvoje dalších přidružených zdravotních problémů.

V rámci dané preventivní konzultace je prováděno měření, díky kterému můžete získat přehled o orientačním stavu složení vašeho těla a rozložení tuku a svalů v jeho jednotlivých částech.

Co vám změříme:

orientační hodnoty hmotnosti, BMI indexu, rozložení tuku a svalů v těle

Měření cukru

Informativní měření hladiny cukru (glykemie) stanoví orientační hodnotu koncentrace glukózy v krvi.

Hladina cukru v krvi by měla být v poměrně stálém rozmezí, protože přísun cukrů je důležitý pro řadu orgánů, neměla by však přesahovat určitou mez.

Co vám změříme:

hladinu cukru v krvi (náhodnou či nalačno)

Měření cholesterolu

Cholesterol je přítomen ve všech živočišných tkáních, v krvi a ve žluči.

Vysoká krevní hladina cholesterolu je obecným rizikovým faktorem pro možný rozvoj aterosklerózy a dalších kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.

Co vám změříme:

hladinu celkového cholesterolu

Měření kyseliny močové

Kyselina močová má v organismu důležitou roli jako antioxidant, který je schopný vychytávat volné kyslíkové radikály v plazmě.

Zvýšená hladina kyseliny močové v krvi však může vést k ukládání jejích krystalků do kloubů, což může vyvolat dnu. Zvýšená hladina kyseliny močové přispívá k rozvoji hypertenze a onemocnění ledvin. Je také jedním z rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

Co vám změříme:

hladinu kyseliny močové v krvi

zobrazit vše