Přeskočit na obsah

Měření CRP

CRP neboli C-reaktivní protein je protein produkovaný játry, jehož hladina obecně stoupá tehdy, pokud v organismu probíhá zánět. 

  • Koncentrace CRP v séru stoupá při bakteriální infekci velmi rychle, v řádu hodin. Proto je CRP vhodný pro monitorování vývoje respiračního onemocnění a účinnosti jeho léčby.
  • Konzultace je určená pro pacienty s lehčími příznaky respiračních infekcí. Vždy je také nutné vyhledat lékaře.
  • CRP slouží pro základní rozlišení bakteriálních infekcí od infekcí virových. Pomocí CRP lze tedy získat přibližné vodítko k tomu, zda je možné zvládnout nemoc pomocí léků bez lékařského předpisu nebo zda je spíše pravděpodobné, že by lékař mohl doporučit užívání antibiotik.
  • Nadužívání antibiotik může vést až ke vzniku tzv. antibiotické rezistence (obecně tedy odolnosti bakterií vůči jejich účinkům). Většina případů infekcí dýchacích cest je přitom virového původu a k jejich léčbě antibiotika nejsou vhodná.

Co vám změříme?

  • hladinu CRP (C-reaktivní protein)*  
  • hodnotu tělesné teploty*
  • hodnotu koncentrace kyslíku v krvi*
  • hodnotu tepové frekvence*

*Jedná se o měření orientační.

Objednat se

Další měření

Program měření cukru

V posledních letech celosvětově roste výskyt diabetu (cukrovky).

Cukr je pro náš organismus důležitý, je zdrojem energie pro všechny orgány, včetně svalů a mozku. V Centrech prevence s poradenstvím máte možnost se informovat o orientační hladině glukózy a glykovaného hemoglobinu.

Hlídejte si hladinu cukru v krvi!

Co vám změříme:

glykemii, glykovaný hemoglobin, krevní tlak, obvod pasu, hmotnost + BMI, odhad možných rizik rozvoje diabetu 2. typu

Program měření cholesterolu

Chronická vysoká hladina cholesterolu může vést k ateroskleróze s omezením průtoku krve cévním řečištěm. To bývá obvyklou základní příčinou většiny kardiovaskulárních onemocnění, které jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí v ČR.

Hlídejte si hladinu lipidů v krvi!

Co vám změříme:

lipidový panel (lipidogram), glykemii, krevní tlak, obvodu pasu, stanovení možných rizik rozvoje kardiovaskulárních onemocnění v nejbližších letech, stanovení rizika metabolického syndromu

Program testování paměti – Alzheimer

Pro účinnou léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných forem demence je především důležitý jejich včasný záchyt, protože počínající kognitivní poruchy lze léčit.

Co vám změříme:

orientační hodnotu vašich kognitivních funkcí a orientační stav vaší krátkodobé a dlouhodobé paměti

Program nácviku správné inhalační techniky

Pro správný účinek jakéhokoliv inhalátoru, který vám byl předepsán k používání, a tedy i pro léčbu vašeho plicního onemocnění, je důležité, aby bylo jeho používání správné.

Co vám změříme:

tepovou frekvenci a koncentraci kyslíku v krvi

Měření cukru

Informativní měření hladiny cukru (glykemie) stanoví orientační hodnotu koncentrace glukózy v krvi.

Hladina cukru v krvi by měla být v poměrně stálém rozmezí, protože přísun cukrů je důležitý pro řadu orgánů, neměla by však přesahovat určitou mez.

Co vám změříme:

hladinu cukru v krvi (náhodnou či nalačno)

Měření cholesterolu

Cholesterol je přítomen ve všech živočišných tkáních, v krvi a ve žluči.

Vysoká krevní hladina cholesterolu je obecným rizikovým faktorem pro možný rozvoj aterosklerózy a dalších kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.

Co vám změříme:

hladinu celkového cholesterolu

zobrazit vše